İSG Politikamız

  • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir Çevre / İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürdürmek;
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili olarak; başta yasal gereklikler olmak üzere, tüm müşteriler ve etkileşimde bulunulan diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmek;
  • Önce iş güvenliği bilinciyle, kazasız iş ortamları oluşturmak ve acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek,
  • Ürün ve proses tasarımında, üretim sürecinde veya önemli proses değişikliklerinde iş güvenliği ve ergonomi hedeflerine uymak,
  • İşletme sınırları dahilindeki tüm İnsan Kaynaklarını: iş kazası sonucu yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korunmayı hedeflemek,
  • Risk değerlendirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve risk düzeylerini azaltmak,
  • Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini özendirip, destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek;
  • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını ve iş güvenliği kültürünü oluşturarak, bu yöndeki çalışmalarını destekleyerek arttırmak;

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.