AR-GE İnovasyon Proje Yürütücüsü

kosgeb

KAĞIT SANAYİNE YÖNELİK MİKRO-FLOK TEKNOLOJİSİNE SAHİP YENİ NESİL KOAGÜLANT

Proje Amaçları; 

Kağıt imalatı süreçlerinde bazisitesi yüzde 100 olan, berrak ve safsızlık oranı yüzde 99.,999 oranında, aktivitesi ve polimerizasyonu yüksek kimyasal üretimi ve geliştirilmesi için Ar-Ge çalışaları yürütmek.
Polialüminyum Klorür (PAC)'ün kağıt sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesini, müsteri beklentilerinin ne ölçüde karşılandığının ölçülmesi amacıyla AR-GE labaratuvarı kurmak. Sınanan ürünün, deneme amaçlı endüstriyel üretimini gerçekleştirmek.

Projenin Kapsamı;

Geliştirilecek ürünlerin müşteri talepleriyle uygunluğunun sınanması ve ürünün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarını yürütmek amacıyla laboratuvar oluşturmak.
Projenin sektörel ihtiyaçlar bağlamında ortaya konulan gerekçeleri, ulaşılması amaçlanan sonuçlar ve projenin getireceği yenilikler şu şekilde özetlenebilir;
1. Sonuç ve maliyet etkin kimyasal kullanım oranlarında artış sağlanması.
2. Kağıt sanayinde ürün kalite artışı sağlaması.
3. Ar-Ge biriminin yeni ürün ve süreç geliştirme kapasitesini güçlendirmek.
4. İstihdam artışının sağlanması.

Üreticisi olduğumuz PAC-PRS ticari isimli (marka tescilli) Polialiminyum Klorür Hidroksit (PAC)'in mevcut özelliklerini iyileştirip bir yıl sonunda daha etkin hale getirilerek "Yeni PAC-PRS"nin elde edilmesi ve kağıt üretim sektöründe kullanılan etkin kimyasal geliştirilmesi.

Ar-Ge ve İnovasyon projesi kapsamında ürünümüzün iyileştirilmesi hedeflenen özellikleri şu şekilde sıralanabilir;
- %73 olan PAC ürününün bazitesini %100 olacak şekilde geliştirmek.
- 50 PtCo (Platinyum Kobalt) olan ürünün renk ve bulanıklık değerlerini "0" (sıfır) PtCo'a indirmek.
- Ürün içinde bulunan yağ, Al+3 hariç diğer iyonlar (Fe, Mg vb.) ve safsızlıkları gidermek. Yani ürünün saf aliminyum iyonu haline getirilmesini sağlamak.
- PAC-PRS içinde aktif madde (Al2O3) korunumunu ve efektini (OH sayısını artırarak) geliştirmek.
- Yeni PAC-PRS kullanılarak üretilen kağıdın geliştirilmesi hedeflenen özellikleri şunlardır;
          - Şuan ulaşılan beyazlık değeri olan 18,50 ASTM'yi, 30 ASTM'ye değerine çıkartmak,
          - Şuan ulaşılan parlaklık değeri olan 43,13 ISO'yu, mininun 50 ISO değerine çıkartmak.
          - Şuan ulaşılan sarılık değeri olan 15.93 ASTM'yi minimum 10 ASTM'ye değerine düşürmek.
- Kağıt üretiminde retansyon ve formasyon oranını arttırmak.
- Kağıt üretiminde kimyasal sarfiyatını azaltmak.
- Ürünün bazikliği sayesinde, üretim hattını oluşturan makine ve ekipmanın yıpranmalarını azaltarak, bakım sürelerinden ve yedek parça sarfiyatından tasarruf sağlamak.
- Üretim sırasında, elek üstüne püskürtülen kağıt hamurunun elek altına geçen oranını azaltmak.

Elekaltı Selüloz Kaybını Azalacak
Yeni PAC-PRS ile kağıt üretimi sırasında atık suya geçen selüloz ve kağıt hamuru miktarını minimize edilecektir. Arge süreçleri sonucunda gerekli olan yüksek yapışkanlığık sağlayan kimyasal elde edielecektir. Kağıt hamurunun elekaltı selüloz değerini düşürebilmek için polimerizasyon değeri daha yüksek ürüne ihtiyaç duyulmaktadır. Polimerizasyon derecesinin yükseltilmesi için geliştireceğimiz üründe bazitenin yükseltilmesine çalışılacaktır. Bu işlemle diğer bir amacımız, ürün içindeki serbest klor ve sülfat değerini düşürmek olacaktır.
Kağıt üretiminde, PAC kullanımı, sadece hamur ve kırıntı tutunmasını değil aynı zamanda diğer katkı kimyasalları retansiyonunu da artıracaktır. Dolayısıyla bütün kimyasal sarfiyatında azalmalar olacaktır.

Kağıt İthalatını Azaltacak
Firmamızın Ar-Ge çalışması yapmasının temel nedenleri arasında, ülkemizin açık bir şekilde kağıt ithalatçısı olması ve yüksek kalitede kağıtların istenen fiyat aralıklarında Türkiye'de üretilememesi yer almaktadır. Ürünümüzün, geliştirilecek olan özellikleri sayesinde hem maliyetlendirme hem de ürün kalitesi açısından yerli kağıt üretimde istenilen sonuçların elde edilmesini destekleyecektir.

Oksitlenmeyen Kağıt
Kağıt kullanımında yaşanan sorunların başında oksitlenme gelmektedir. Kağıttaki sararma, asidik kimyasalların neden olduğu oksitlemeden kaynaklanmaktadır. Oysa %100 bazik, PAC'da böyle bir etki oluşmayacaktır. Bununla birlikte Bazik ve çevreci ürün olması sayesinde nihai kullanıcı temasıyla oluşan oksitlenmenin önlenmesi, bunun sonucu olarak, kağıtta sararma ve kullanıcının tenininde oluşabilecek toksit etkilere meydan verilmemiş olacaktır. AB yasalarına uyum çerçevesinde, belirtilen özellikler kağıt için önemli kriterler arasında yer almaktadır.